Materiał Artura Łukaszewskiego traktujący o nadchodzących zmianach w regulacjach oraz kierunkach rozwoju polskiego boksu.